Jumat, 29 Maret 2013

Lagu Daerah Jawa Barat


Tokecang                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                      
Tokecang tokecang bala gendir tosblong                                                                                            
Angeun kacang sapependil kosong                                                                                                           

Aya listrik di masigit meuni caang katingalna                                                                                                                                                                             
Aya istri jangkung alit karangan dina pipina                                                                                                
                                                                                                                                                                            
Tokecang tokecang bala gendir tosblong                                                                                           
Angeun kacang angeun kacang sapependil kosong